هم اکنون برنامه با موضوعات:
ارتباط موثر-قسمت اول مورخ ۹۲/۱۱/۲۹
ارتباط موثر-قسمت دوم مورخ ۹۲/۱۲/۰۶
زن-مرد-تفاوت ها مورخ ۹۳/۰۱/۱۹
که در سیمای خانواده با حضور کارشناس دکتر رضا ناظری پخش شده از لینک زیر قابل دانلود می باشد
دانلود برنامه ها
آدرس سایت: http://rezanazeri.ir